Rodinný dům v Roštíně

studie  |  2016
spoluautor: Eva Hrubanová

Rodinný dům v Roštíně

studie  |  2016
spoluautor: Eva Hrubanová

Předmětem studie je návrh novostavby rodinného domu v Roštíně, obci nedaleko Kroměříže v podhůří Chřibů.

Dům má vyrůst na pozemku ležícím při severovýchodním okraji obce. Pozemek se svažuje od záhumenní cesty k jihu, což nabízí takřka ideální orientaci budoucího domu. Zadáním bylo vytvořit návrh takového domu, jež by těžil z výhodné situace (jižní svah), nabízel adekvátní propojení s exteriérem (sad) a dokázal akcentovat či využít nabízeného výhledu (panorama Chřibů). Mělo by jít o jednoduchý dům jak provozně, tak technicky a v neposlední řadě i formou.

V základním rozvržení konceptu reagujeme na dané místo a tyto požadavky umístěním domu na pozemek tak, aby od záhumenní cesty celý pozemek douzavíral a přinášel prostoru zahrady patřičné soukromí. Je proto zvolen půdorys podlouhlého charakteru, s orientací podélně k ulici a takřka výhradně k jihu. Toto rozhodnutí je zapříčiněno jednak místní tradicí (domy souběžně s ulicí), jednak terénní konfigurací - dům je vsazen do svahu a ze severní strany je částečně zakopán.
Organizace domu vychází z rozvržení „otevření k jihu, uzavření k severu“ a v zásadě sleduje tři priority: důsledné oddělení klidové a společenské zóny domu, maximální kontakt interiéru s exteriérem a racionální rozvržení dispozice s minimem komunikačních ploch a zbytkových prostorů. Tyto cíle jsou naplněny v koncepci jednopodlažního uspořádání, kdy je největší část přízemí pojata jako jeden otevřený, společný obytný prostor. Ten je logicky orientován k jihu, stejně jako dva dětské pokoje, díky čemuž je jejich malým budoucím obyvatelkám dopřán komfort přímého vstupu do zahrady. Jižní fasáda je po celé délce opatřena krytou terasou, čímž je zabráněno přehřívání interiéru v letních měsících. K severní straně jsou pak kromě ložnice rodičů přiřazeny prostory sekundární a technické - sociální zázemí, technická místnost, šatna a malá pracovna.
Plochá střecha je navržena jako vegetační, pochůzí a je opatřena terasou a zábradlím. Vnější výraz domu je volen jako střízlivý, monochromatický, s tmavěšedě probarvenou omítkou a černými výplněmi otvorů. Tato kombinace spolu s dřevěným obložením terasy je zvolena především s ohledem na pohledy ze sadu: dům jako by se v něm záměrně trochu schovával.

zastavěná plocha: 130 m2
užitná plocha: 100 m2
obestavěný prostor: 400 m3
kalkulovaná cena: 2.400.000,- kč