Rekonstrukce rodinného domu v Brně

v realizaci  |  2015

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

v realizaci  |  2015

Jedná se o stavební úpravy stávajícího rodinného domu a zbudování obytného podlaží v prostoru jeho půdy. Jednopodlažní stavba rodinného domu navazuje svými štíty na sousední objekty a ulice stoupající k severozápadu je zakončena terénním schodištěm. Samotný dům je tvořen jednoduchou hmotou na zhruba čtvercovém půdoryse, doplněnou o pozdější přístavbu koupelny ve dvoře. Je opatřen sedlovou střechou, přístavba koupelny má střechu plochou.
Z hlediska urbanismu návrh nepočítá s žádnými změnami. Plánovaná nástavba je koncipována tak, aby celý objekt po dokončení přirozeně doplňoval sousední objekty po obou stranách. Toho je dosaženo respektováním výšky římsy a sklonu střechy sousedního domu ze SZ strany. K sousednímu objektu z JV strany, který je nižší a na předmětný objekt navazuje plochou střechou, se pak vztahuje valbou pultové střechy.
Architektura zamýšlené dostavby objektu je lapidární a klade si za cíl vytvořit na malé ploše pozemku proporčně vyvážený a harmonický celek nabízející rozumnou míru uživatelského komfortu v soudobém standardu bydlení. Plánovaná dostavba je vlastně druhou fází úprav, jež byly započaty rekonstrukcí 1. NP v roce 2010. V jejím rámci došlo k vytvoření zcela nového interiéru nabízející jednolitý obytný prostor, koupelnu a dočasnou ložnici. Druhá fáze je motivována vytvořením plnohodnotné ložnice a dětského pokoje v patře. Přidanou hodnotou navrhovaného řešení je pak zastřešení části nástavby vegetační střechou, přístupné z nové ložnice.