Podkrovní byt v Brně

2016
spoluautor: Eva Hrubanová

Podkrovní byt v Brně

2016
spoluautor: Eva Hrubanová

Původní zadání počítalo s vytvořením společenské zóny bytu ve 2. NP a s vestavbou ložnic do podkroví. Vzhledem k rozdílným prostorovým charakteristikám obou podlaží však bylo rozhodnuto o prohození obou zón. Studie tak představuje řešení na základě konceptu ložnic ve stávajících prostorách 2. NP a s velkorysým obytným prostorem v podkroví.
Ve 2. NP jsou tedy navrženy jen drobné dispoziční změny. V podkroví jsou navrženy v podstatě pouze dvě místnosti: protažením pole obsahujícím schodiště na celou šířku objektu je vymezena druhá koupelna, zbytek prostoru zůstává stavebně nedělený. Jeho dispozice je tak v zásadě tvořena dvěma tělesy komínů a především montovanou strukturou - ostrůvkem - vestavěnou do prostoru mezi nimi. Ta plní několik funkcí: jednak obsahuje šatnu (při vstupu) a spižírnu (u kuchyně), dále její strop slouží jako pracovna ve zvýšené úrovni (+ 2,2 m) a v neposlední řadě přirozeně dělí celý prostor na dvě rovnocenné části - „jídelní“ při severní straně a „televizní“ na straně k ulici. Tomuto rozdělení pak odpovídá i řešení oslunění: v zóně jídelny je navržen velkorysý vikýř, nabízející patřičnou světlou výšku a především intenzivní kontakt s exteriérem vnitrobloku. Prostor nižšího sezení s pohovkou je pak osluněn trojicí střešních oken (čtvrté je nad pracovnou). Kuchyňská linka je přisazena k východnímu štítu domu a přirozeně navazuje na obě hlavní části takto vzniklého „loftu“.