Budoucnost centra Brna

soutěž  |  2016
spoluautor: Eva Hrubanová, Klára Stachová

Budoucnost centra Brna

soutěž  |  2016
spoluautor: Eva Hrubanová, Klára Stachová

Téma brněnského nádraží obnáší tři problémy: Nádraží samotné, dále tzv. přednádraží a nakonec rozsáhlou rozvojovou plochu na jihu.

Problém nádraží považujeme za správné řešit u centra. Navrhujeme však opustit koncepci v zatáčce pod Petrovem a využít plochu přímého kolejiště u Malé Ameriky. Toto řešení umožňuje vystavět nádraží bez zakřivených nástupišť, nabízí velkorysý předprostor a umožňuje přivádět cestující ve dvou úrovních. V neposlední řadě nabízí tato lokace možnost otevření druhé fronty nádraží k Uhelné.

Řešení přednádraží je postaveno na koncepci tramvajového uzlu v křižovatce a nikoli liniově. Ke křižovatce přiléhá velkorysý prostor náměstí před Malou Amerikou. Z Nádražní ulice se stává plnohodnotná městská třída, zakončení ringu.

Otevření nádraží k Uhelné chápeme jako inicační krok pro výstavbu na jihu. Je naprosto nemyslitelné zastavět celé toto území, a proto ponecháváme největší jeho část volnou ve formě parku. Po jeho obvodu vzniká postupné zacelení městské struktury.